Redaktion:

Allan Thøgersen

Muldhøjvej 4

Herringløse

4000 Roskilde

tlf: +45 2070 3207

e-mail: namadich@gmail.com

(redakteuren beklager, at der for nuværende ikke findes billedmateriale af tilstrækkelig lødig karakter til at brugerne af denne hjemmeside også kan få et billede at se af redakteuren. I stedet bringer vi et smukt billede af en lerdue 🙂).

Den tidligere redakteur af denne hjemmeside, som vi skylder megen tak for design og megen energi, der er lagt i vedligeholdelsen af den tilgængelige information:

Ole Kristensen

Fynsgade 25

7430 Ikast

0045 53 53 42 74

25kristensen@gmail.com